Инструкция за подписване на документи с квалифициран електронен подпис в InfoNotary e-Doc Signer

От Infonotary
Направо към навигацията Направо към търсенето


  • Инструкцията е направена като е използвана версия на InfoNotary e-Doc Signer NG 2.0.6.1198

За програмата

InfoNotary e-Doc Signer e програма за подписване и проверка на електронни документи във формат CAdES. Форматът изпълнява изискванията на европейски стандарт, като заменя използвания до момента формат CMS/PKCS7.

Може да изтеглите програмата от тук

Файлови разширения

Infonotary e-Doc Signer добавя следните разширения, отговарящи на извършените операции:

  • .p7m - разширение за attached signature / прикачен подпис, generic signature / стандартен подпис и long-term signature / дълготраен подпис
  • .p7s - разширение за detached signature / отделен подпис и detached long-term signature / отделен дълготраен подпис
  • .tsr - разширение за timestamp / удостоверение за време

Подписване на файл

1. Стартирайте програмата или натиснете десен бутон на мишката върху файла за подписване и изберете InfoNotary e-Doc Signer NG > Sign / Подпиши.

EDocSignerSign1.png EDocSignerSign.png

2. Изберете Signing scheme / Схема на подписване.

  • Attached Singnature / Прикачен подпис - добавя файлово разширение .p7m.
  • Detached Singnature / Отделен подпис - добавя файлово разширение .p7s.
  • Generic Signature / Стандартен подпис - добавя файлово разширение .p7m, съдържа заверка за време от времевия сървър на InfoNotary, удостоверяваща съществуването на подписа към моментa на подписване.
  • Long-term Signature / Дълготраен подпис - добавя файлово разширение .p7m, съдържа заверка за време от времевия сървър на InfoNotary, удостоверяваща съществуването на подписа и защитеното съдържание на документа към момента на подписване.
  • Detached long-term Signature / Отделен дълготраен подпис - добавя файлово разширение .p7s, съдържа заверка за време от времевия сървър на InfoNotary, удостоверяваща съществуването на подписа и защитеното съдържание на документа към момента на подписване.

EDocSignerSign2.png

3. Изберете достъпно удостоверение от наличните в списъка. Натиснете Sign / Подпиши и въведете ПИН код.

EDocSignerSign3.png

4. Софтуерът създава файл в директорията на подписвания файл с разширение, отговарящо на избраната от Вас схема за подписване.

Проверка на подписан файл

1. Стартирайте програмата или натиснете десен бутон на мишката върху подписания файл и изберете InfoNotary e-Doc Signer NG > Verify / Проверка

EDocSignerVerify1.png EDocSignerVerify.png

2. Натиснете два пъти върху съществуващия подпис, за да видите повече информация за него.

EDocSignerVerify2.png EDocSignerVerify3.png


Заверка за време

  • Софтуерът използва timestamp сървъра на InfoNotary.

1. Стартирайте програмата или натиснете десен бутон на мишката върху файл и изберете InfoNotary e-Doc Signer NG > TimeStamp

EDocSignerTimeStamp1.png EDocSignerTimeStamp.png

2. Операцията извършва заверка за време на подписване от независим сървър за време (а не от локалния компютър), като създава в директорията файл с разширение .tsr.