Проект:Защита на личните данни

От Infonotary
Направо към навигацията Направо към търсенето

„ИНФОНОТАРИ” ЕАД е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО.

Политиката за поверителност и защита на личните данни предоставя информация за степента, начина на обработка и защитата на личните данни, които получаваме и обработваме във връзка с продажбата и предоставянето на нашите продукти и услуги, в рамките на комуникация със съществуващите и потенциалните клиенти и използването на нашия уебсайт.

Политика за поверителност и защита на личните данни.