Инсталация на удостоверителната верига на Инфонотари в Windows Vista

От Infonotary
Направо към: навигация, търсене

Преди да пристъпите към изпълнение

Инсталация

Преди да започнете работа с вашето удостоверение за електронен подпис, е необходимо да инсталирате базовите удостоверения на Инфонотари. Удостоверителната верига можете да намерите в директория “certificates” на инсталационния диск или в Интернет на адрес:

http://www.infonotary.com/site/files/INotaryCertChain.p12

Операционната система Microsoft Windows използва централизирано хранилище за съхранение на удостоверения за електронен подпис (цифрови сертификати). Всички програми, използващи криптография, имат достъп до това хранилище. Инсталацията на удостоверения се прави за текущия потребител на Windows. Ако повече от един потребител използва една система, то инсталацията трябва да се извърши поотделно за всеки един от тях.

За да инсталирате базовите удостоверения на Инфонотари за активния потребител на MS Windows, направете следното:

Стартирайте Internet Explorer с десен бутон и Run as administrator, след което изберете от меню Tools > Internet Options > Content > Certificates > Import.

Излиза следният прозорец:

Install Windows Vista - Certificate Import Wizard.png

Изберете бутон Next >, за да продължите.

Install Windows Vista - Certificate Import Wizard - 02.png

Отново изберете Next >.

Install Windows Vista - Certificate Import Wizard - 03.png

Оставете полето Password празно и изберете Next >.

Install Windows Vista - Certificate Import Wizard - 04.png

Изберете възможността “Place all certificate in this following store” и натиснете бутона “Browse…”

Install Windows Vista - Certificate Import Wizard - 05.png

Маркирайте квадратчето пред “Show physical stores” , натиснете плюса пред “Trusted Root Certification Authorities” и изберете “Local Computer”. Натиснете “Ok”.

Install Windows Vista - Certificate Import Wizard - 06.png

Натиснете “Next” >.

Install Windows Vista - Certificate Import Wizard - 07.png

Изберете Finish, за да финализирате процеса на инсталацията.

Install Windows Vista - Certificate Import Wizard - 08.png

Натиснете “Ok”.

Забележка: Инсталацията на вашето удостоверение в хранилището на Microsoft Windows става автоматично при поставяне на смарт картата в четеца и не е необходимо да го инсталирате ръчно.