Важно при проверка на документи с e-Doc Signer

От Infonotary
Направо към: навигация, търсене

InfoNotary e-Doc Signer поддържа само подписи създадени според международният стандарт за подписани документи - Cryptographic Message Syntax (CMS). В случай че при проверка на подписан документ получите някоя от изброените по-долу грешки, вероятно той не е форматиран по стандарта:

  • Входният файл не е валиден CMS документ.
  • The input file is not a valid CMS document.
  • Избраният файл не е подписан или е от непознат тип.
  • The selected file is not signed or is of an unknown type.

Обикновено причината е че подписът е бил допълнително опакован в Base64, така че да съдържа само текст. За да решите проблемът трябва да декодирате файлът от Base64 до стандартният му формат. Може да го направите чрез този онлайн декодер или от команден ред. В случай че използвате онлайн декодерът, ще трябва да преименувате полученият файл, така че името му да съвпада с оригиналното име на подписа. Това се налага за да може e-Doc Signer да го провери коректно.

За проверка от команден ред трябва да направите следното:

  1. Стартирайте терминалният емулатор (cmd.exe на Windows) и сменете директорията до тази в която е подписът - cd <директория с подпис в нея>
  2. Изпълнете една от следните команди в зависимост от операционната си система:
    • Windows - certutil -decode <подпис>.p7s <подпис>.p7m
    • Linux, macOS - base64 -d <подпис>.p7s > <подпис>.p7m

В случаят <подпис> е името на подписаният файл. Така ще получите файл със същото име, но с разширение .p7m, който може да се провери от e-Doc Signer.