Важно за подписването в Търговския регистър!

От Infonotary
Направо към: навигация, търсене

От началото на месец октомври 2014г. в портала на Търговския регистър при подписване с електронен подпис съществува проблем със зареждането на библиотеките на предлаганите от Инфонотари ЕАД карти от тип Bit4id в техния Java applet. Докато бъде отстранен проблема от Агенция по вписванията единственото решение е ръчното зареждане на библиотеката за тези карти. Необходимо е да изпълните следните стъпки при възникване на описания проблем:

Натиснете бутон Библиотека.

Libraryjava.jpg


Изберете директорията, където е инсталиран драйверът на картата.

Libraryjava2.jpg


Изберете папка Windows.

Libraryjava3.jpg


Папка System32.

Libraryjava4.jpg


Потърсете или изпишете в полето File name името на библиотеката bit4ipki.dll, след което натиснете бутон Open.

Libraryjava5.jpg


Ако зареждането е усшешно ще видите Вашата карта в поле Библиотека срещу Друга.

Libraryjava6.jpg


Ако ползвате операционна система различна от Windows стъпките са същите само пътя е различен:

За Mac OSX:

/System/Library/bit4id/cryptoki/libbit4ipki.dylib

За Linux

Стандатрно местоположение - /usr/lib/libbit4ipki.so
64 битови версии на RedHat/Fedora - /usr/lib64/libbit4ipki.so