Важно за подписването в Търговския регистър

От Infonotary
Направо към: навигация, търсене

От началото на месец октомври 2014г. в портала на Търговския регистър при подписване с електронен подпис
съществува проблем със зареждането на библиотеките на предлаганите от Инфонотари ЕАД
карти от тип Bit4id в техния Java applet. Докато колегите от Агенция по вписванията отстранят проблема единственото
решение е ръчното зареждане на библиотеката за тези карти. Необходимо е да изпълните следните стъпки при възникване на описания проблем:
Ръчно зареждане на библиотеки