Instructions for signing documents with qualified electronic signature in Adobe Acrobat Reader DC

От Infonotary
Направо към навигацията Направо към търсенето

For version Adobe Reader DC

Signing PDF files with Acrobat Reader DC v.2020.006.20034 or newer.

  • You can download the program from HERE


SECURITY SETTING IMPORT IN ADOBE ACROBAT READER DC

THE SETTING IS IMPORTANT FOR REMOTE RENEWAL/REISSUE OF CERTIFICATE

1. From menu Edit, select Preferences

Pdf11.png


2. Make sure, that you already have the file SecuritySettings2.acrobatsecuritysettings, after that from Security select Import

Pdf14.PNG

With the correct path to the SecuritySettings2.acrobatsecuritysettings file, a window will be displayed to make the required setting.

Select Import

Pdf15.PNG


SIGNING DOCUMENTS IN ADOBE ACROBAT READER DC

1. Open the pdf file/document

Pdf1.png

2. From Tools menu, select Certificates

Pdf2.png

3. Select Digitally Sign

Pdf3.png

4. Use your mouse, click drag and draw the area where you would like the signature to appear

Pdf4.png


5. You will be asked to choose the certificate, which you want to use for signing and press Continue

Pdf10.PNG

6. Choose Sign

Pdf6.png

7. After you choose your certificate you will be asked to save or overwrite the file.

Pdf7.png

8. It will appear a window, which will ask you for the PIN

Pdf8.png

9. In the area you've draw it will visualize the names of the signer, date and time of the signing

Pdf9.png

Manually import a library for smart card

НАСТРОЙКАТА Е ПОДХОДЯЩА АКО ВАШЕТО УДОСТОВЕРЕНИЕ НЕ СЕ ВИЗУАЛИЗИРА ПРИ ОПИТ ЗА ПОДПИСВАНЕ !

1. От меню Edit, изберете Preferences

Pdf11.png

2. Изберете категория Signatures (Enhanced) и махнете отметката от "Enable Protected Mode at startup" и рестартирайте Adobe Acrobat Reader DC

Pdf16.PNG

3. Изберете категория Signatures и изберете More от секция Identities & Trusted certificates.

Pdf17.PNG

4. От секция Digital IDs изберете PKCS#11 Modules and Tokens.

Натиснете бутон Attach Module и посочете път до библиотеката на Вашата смарт карта.

Pdf18.PNG

За Windows:

Siemens - C:\WINDOWS\system32\siecap11.dll

Charismathics - C:\WINDOWS\system32\cmP11.dll

Bit4ID - C:\WINDOWS\system32\bit4ipki.dll


За macOS:

OpenSC - /Library/OpenSC/lib/onepin-opensc-pkcs11.so

Bit4ID - /Library/bit4id/pkcs11/libbit4ipki.dylib

Siemens - /usr/local/lib/libsiecap11.dylib


За Linux:

OpenSC - в зависимост от дистрибуцията, която използвате може да е на някое от следните места:

  • 64 битови базирани на Debian дистрибуции (Debian, Ubuntu, Mint) - /usr/lib/x86_64-linux-gnu/opensc-pkcs11.so
  • 32 битови базирани на Debian дистрибуции (Debian, Ubuntu, Mint) - /usr/lib/i386-linux-gnu/opensc-pkcs11.so
  • Стари версии на Debian/Ubuntu и 32 битови версии на RedHat/Fedora - /usr/lib/opensc-pkcs11.so
  • 64 битови версии на RedHat/Fedora - /usr/lib64/opensc-pkcs11.so

Bit4ID

  • Стандатрно местоположение - /usr/lib/bit4id/libbit4ipki.so
  • 64 битови версии на RedHat/Fedora - /usr/lib64/libbit4ipki.so

Siemens

  • Стандатрно местоположение - /usr/local/lib/libsiecap11.so


5. При правилна настройка ще се визуализира Вашата смарт карта.

Маркирайте Вашата смарт карта и натиснете Login. Въведете ПИН, след което направете опит за подписване.

Pdf19.PNG