Работа с OpenSC

От Infonotary
Версия от 11:44, 23 юни 2021 на Inskushev (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето
 • ВАЖНО: OpenSC е подходящ за смарт карти Siemens CardOS

В OpenSC няма програми с графичен интерфейс, така че всички операции се налага да се правят от терминал.

Проверка на инсталацията

Може да проверите дали четецът и картата се разпознават със следните команди:

1) opensc-tool -l - тази команда ще покаже списък с всички включени в компютъра четци. Би трябвало да изведе нещо подобно:

Readers known about:
Nr.  Driver   Name
0   pcsc    OMNIKEY CardMan 6121 0

2) opensc-tool -n - с тази команда можете да проверите дали картата ви се разпознава коректно. Ако всичко е наред, би трябвало да се изпише „CardOS M4“. Ако получите грешка, завършваща на „Failed to connect to card: Unresponsive card (correctly inserted?)“, най-вероятно картата ви е поставена наопаки в четеца.

Смяна на ПИН

ПИН кодът на картата може да бъде сменен от Device Manager-a на Mozilla Firefox или със следната команда - pkcs15-tool --change-pin. За картите, които се предлагат от Инфонотари, ПИН-ът може да бъде с дължина от 4 до 16 символа, като може да съдържа произволна комбинация от букви и цифри.

Разблокиране на ПИН

В случай че Firefox ви иска пина по няколко пъти последователно, то най-вероятно той е блокиран. Може да бъде разблокиран с командата pkcs15-tool -u

Смяна на АИН

АИН кодът може да се смени със следната команда - pkcs15-tool --change-pin -a ID, където ID трябва да се смени с неговия идентификатор. Можете да го получите, като изпълните pkcs15-tool --list-pins. Част от изхода на командата изглежда така:

PIN [SO-PIN]
Com. Flags: 0x3
ID : 02
Flags : [0x99], case-sensitive, unblock-disabled, initialized, soPin
Length : min_len:4, max_len:16, stored_len:0
Pad char : 0x00
Reference : 130
Type : UTF-8
Path :

Идентификаторът на АИН-a е текстът, който е изписан срещу ID в секцията „PIN [SO-PIN]“. В този случай точната команда за смяна на АИН ще е pkcs15-tool --change-pin -a 02

Показване на съдържанието на карта

Със следната команда може да видите всички обекти на картата pkcs15-tool -D

Забраняване на OpenSC да работи с определена смарт карта

Картите T&S DS/2048 на Bit4id, не се поддържат добре от OpenSC 0.12, така че ако искате да използвате едновременно такава карта и CardOS карта ще трябва да редактирате конфигурационният файл на OpenSC. Трябва да добавите следното веднага след реда „app default {“:

	card_atr 3b:ff:18:00:ff:81:31:fe:55:00:6b:02:09:03:03:01:11:01:43:4e:53:11:31:80:8c {
		name = " T&S DS/2048 (disabled)";
		driver = "mcrd";
	}

В Mac OS X файлът е /Library/OpenSC/etc/opensc.conf, за да се отвори с права за редактиране може да се използва следната команда - sudo /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit /Library/OpenSC/etc/opensc.conf

В Linux конфигурационният файл се намира в /etc/opensc/opensc.conf или в /etc/opensc.conf.

По същият начин може да се изключи произволен модел смарт карти от поддържаните от OpenSC. Трябва да добавите аналогична секция в конфигурационният файл със следното съдържание:

	card_atr ATR {
		name = "примерно-име";
		driver = "вид-карта";
	}

Чрез командата opensc-tool -a може да получите ATR на картата. За вид-карта трябва да укажете драйвер, различен от този, с който работи смарт картата. Списък с всички поддържани драйвери за карти може да получите чрез командата opensc-tool --list-drivers

Тест за работоспособност

За да проверите дали удостоверението ви за електронен подпис работи коректно, може да ползвате следната команда - pkcs11-tool -lt --module opensc-pkcs11.so. Тази команда ще поиска да въведете ПИН-а на картата "Please enter User PIN:". Въведеният ПИН няма да се покаже на екрана дори и като звездички. Натиснете Enter за потвърждение. Би трябвало да получите изход, подобен на този:

Please enter User PIN:
C_SeedRandom() and C_GenerateRandom():
 not implemented
Digests:
 all 4 digest functions seem to work
 MD5: OK
 SHA-1: OK
 RIPEMD160: OK
Signatures (currently only RSA signatures)
 testing key 0 (DDA8BB6F-86C2-48F7-B061-F2F4023ED8F2)
 all 4 signature functions seem to work
 testing signature mechanisms:
  RSA-X-509: OK
  RSA-PKCS: OK
  SHA1-RSA-PKCS: OK
  MD5-RSA-PKCS: OK
  RIPEMD160-RSA-PKCS: OK
Verify (currently only for RSA):
 testing key 0 (DDA8BB6F-86C2-48F7-B061-F2F4023ED8F2)
  RSA-X-509: OK
  RSA-PKCS: OK
  SHA1-RSA-PKCS: OK
  MD5-RSA-PKCS: OK
  RIPEMD160-RSA-PKCS: OK
Key unwrap (RSA)
 testing key 0 (DDA8BB6F-86C2-48F7-B061-F2F4023ED8F2)
  DES-CBC: OK
  DES-EDE3-CBC: OK
  BF-CBC: OK
  CAST5-CFB: OK
Decryption (RSA)
 testing key 0 (DDA8BB6F-86C2-48F7-B061-F2F4023ED8F2)
  RSA-X-509: OK
  RSA-PKCS: OK
Testing card detection
Please press return to continue, x to exit: x
Testing card detection using C_WaitForSlotEvent
Please press return to continue, x to exit: x
No errors 

Когато се появи това съобщение - "Please press return to continue, x to exit:", трябва да въведете "x" и да натиснете Enter. В случай че има някакъв проблем с четеца, картата или удостоверението, командата ще приключи със съобщение "error:" и кратко описание на проблема. Например ако ви е блокиран ПИН-ът, ще получите съобщение "error: PKCS11 function C_Login failed: rv = CKR_PIN_LOCKED (0xa4)"., а ако е въведен погрешен ПИН, съобщението ще е "error: PKCS11 function C_Login failed: rv = CKR_PIN_INCORRECT (0xa0)".

При версиите на OpenSC преди 0.13, в зависимост от съдържанието на вашата смарт карта, е възможно да получите грешка веднага след „Signatures (currently only RSA signatures)“. В този случай ще трябва да тествате дали подписа работи в друга програма, например Firefox.