Подписване на PDF документ с удостоверение за електронен подпис

От Infonotary
Направо към: навигация, търсене
  • За версия на Adobe Reader DC


1. Отваря се файла/документа, който ще се подписва

Pdf1.png

2. От меню Tools се избира Certificates

Pdf2.png

3. На следващия прозорец се избира Digitally Sign

Pdf3.png

4. Следващото съобщение е уведомително - необходимо е с мишката да се очертае поле на мястото, където желаете да се визуализира подписа

Pdf4.png

5. При първо подписване може да се наложи конфигуриране на подписа в Adobe Reader DC. Изберете "Use a Signature Creation Device" и натиснете Continue

Pdf5.png

6. На следващата стъпка изберете удостоверението, което ще се използва за подписването и натиснете Continue

Pdf10.PNG

7. Натиснете бутон "Sign"

Pdf6.png

8. След избора на удостоверение (сертификат) се появява екран, който подканва да се презапише файла с друго име. Възможно е да се презапише и със същото име.

Pdf7.png

9. На следващата стъпка се изисква ПИН-код за извършване на подписването

Pdf8.png

10. Подписаният документ се визуализира с имената на подписващия и дата/час на подписването

Pdf9.png