Подписване на PDF документ с удостоверение за електронен подпис

От Infonotary
Направо към: навигация, търсене
  • За версия на Adobe Reader DC


1. Отваря се файла/документа, който ще се подписва

Pdf1.png

2. От меню Tools се избира Certificates

Pdf2.png

3. На следващия прозорец се избира Digitally Sign

Pdf3.png

4. Следващото съобщение е уведомително - необходимо е с мишката да се очертае поле на мястото, където желаете да се визуализира подписа

Pdf4.png

5. При първо подписване може да се появи запитване какъв вид подпис да се използва – изберете първата опция и натиснете Continue

Pdf5.png

6. На следващата стъпка от падащото меню се избира удостоверението, което ще се използва за подписването и се избира Sign

Pdf6.png

7. След избора на удостоверение (сертификат) се появява екран, който подканва да се презапише файла с друго име. Възможно е да се презапише и със същото име.

Pdf7.png

8. На следващата стъпка се изисква ПИН-код за извършване на подписването

Pdf8.png

9. Подписаният документ се визуализира с имената на подписващия и дата/час на подписването

Pdf9.png