Използване на хранилищата на InfoNotary

От Infonotary
Направо към навигацията Направо към търсенето

За ваше удобство InfoNotary предлага хранилища за deb и rpm пакети за софтуер, който не е с отворен код.


За Ubuntu, Debian и Mint

Следните команди трябва да се въведат в терминал. Какво е терминал и как се пуска може да прочетете в документацията на Ubuntu или в този отговор в askubuntu.

1. Добавете PGP ключа на InfoNotary в списъка с доверени ключове на apt:

wget -qO - https://repository.infonotary.com/install/linux/INotaryCodeSigningD.key.asc | sudo apt-key add -

2. Изтеглете конфигурационния файл в директорията, където се съхранява информацията за apt хранилища:

sudo wget https://repository.infonotary.com/install/linux/infonotary.list -qO /etc/apt/sources.list.d/infonotary.list

3. Обновете информацията за хранилищата със следната команда:

sudo apt-get update

След като изпълните горните стъпки, ще може да инсталирате софтуера от хранилището чрез apt-get, aptitude, Software Center или Synaptic.

Инсталация на програмите от хранилището

Инсталация на драйвер за карти Bit4id:

sudo apt-get install bit4id-ipki

Инсталация на драйвер за карти Siemens:

sudo apt-get install opensc

Инсталация на драйвер за четец OmniKey:

sudo apt-get install pcsc-omnikey

Инсталация на нашият софтуер за управление на смарт карта (Smart Card Manager) и за подписване на документи (e-Doc Signer)

sudo apt-get install infonotary-client-software

За Fedora, RHEL, CentOS

За да регистрирате хранилището на Инфонотари в yum или dnf, трябва да инсталирате следният rpm пакет. Това може да стане чрез следната команда:

sudo rpm -Uvh https://repository.infonotary.com/install/linux/RPMS/infonotary-repository-1-1.noarch.rpm

Всички пакети в хранилището са подписани с gpg ключ със следният отпечатък (fingerprint):

9c14 29cf 1cdb 76bd 5efe 9cf1 ade8 9959 0dae 44fe

Инсталация на програмите от хранилището

Инсталация на драйвер за карти Bit4id:

sudo yum install bit4id-ipki

Инсталация на драйвер за карти Siemens:

sudo yum install opensc

Инсталация на нашият софтуер за управление на смарт карта (Smart Card Manager) и за подписване на документи (e-Doc Signer)

sudo yum install infonotary-client-software