Използване на хранилищата на InfoNotary

От Infonotary
Направо към: навигация, търсене

За ваше удобство InfoNotary предлага хранилища за deb и rpm пакети за софтуер, който не е с отворен код.

Warning.jpg Следните команди трябва да се въведат в терминал. Какво е терминал и как се пуска може да прочетете в документацията на Ubuntu или в този отговор в askubuntu.

За Fedora, RHEL, CentOS

1. Добавете PGP ключа на InfoNotary:

su
rpm --import http://repository.infonotary.com/install/linux/INotaryCodeSigning.key.asc


2. Изтеглете конфигурационния файл в директорията, където се съхранява информацията за Yum хранилища:

wget -P /etc/yum.repos.d http://repository.infonotary.com/install/linux/infonotary.repoЗа Ubuntu, Debian и Mint

1. Добавете PGP ключа на InfoNotary в списъка с доверени ключове на apt:

wget -qO - http://repository.infonotary.com/install/linux/INotaryCodeSigning.key.asc | sudo apt-key add -


2. Изтеглете конфигурационния файл в директорията, където се съхранява информацията за apt хранилища:

sudo wget http://repository.infonotary.com/install/linux/infonotary.list -qO /etc/apt/sources.list.d/infonotary.list


3. Обновете информацията за хранилищата със следната команда:

sudo apt-get update

След като изпълните горните стъпки, ще може да инсталирате софтуера от хранилището чрез apt-get, aptitude, Software Center или Synaptic.

Инсталация на програмите от хранилището

Инсталация на драйвер за карти Bit4id:

sudo apt-get install bit4id-ipki

Инсталация на драйвер за четец OmniKey:

sudo apt-get install pcsc-omnikey

Инсталация на нашият софтуер за управление на смарт картата (Smart Card Manager)

sudo apt-get install inotary-scardmanager

Инсталация на нашият софтуер за подписване на документи (e-Doc Signer)

sudo apt-get install inotary-signer